Hvem har skylden for at Norge ikke oppfyller klimaavtalen i 2030?

Onsdag 21. februar 2024 kl. 19:00-20:30,
Jernaldergården besøkssenter, Ullandhaug.

Foredrag med tidligere statsråd Iselin Nybø, spesialrådgiver Eivind Egeland Olsen, Nysnø, og professor Ragnar Tveterås, UiS.

Publisert Sist oppdatert

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med minst 50% i 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Men ifølge beregninger foretatt av Klimakontrollen.no kan vi tidligst nå målene i 2037.

Hvor sviktet vi? Er det politikerne som ikke klarer å lage rammebetingelser som utløser innovasjon og investeringer? Er kapitaleierne ikke villige til å ta nok risiko? Er innovasjonstakten for treg, slik at de teknologiske løsningene kommer for sent eller er for dyre?

I dette møtet diskuterer vi alle disse perspektivene, altså samspillet mellom politikk, investeringer og innovasjon.

  • Iselin Nybø hadde en sentral rolle i Solberg-regjeringens politikk utforming som skulle få fart på det grønne skiftet.
  • Eivind Egeland Olsen er involvert i investeringsbeslutninger i Nysnø som skal bidra til en lønnsom reduksjon i klimagassutslipp.
  • Ragnar Tveterås leder et stort forsknings- og innovasjonsprosjekt som skal gi sjømat med lavere klimaavtrykk.

Merk at møtet er på Jernaldergården (Arkeologisk museum pusses opp). Buss eller parkering på UiS anbefales.

Det blir servert kaffe og te fra kl. 18:30 og enkel mat etter presentasjonen.

Lenke til påmelding