Museum og sentre

Sjå sentre og museum tilknytta Universitetet i Stavanger.

Forskings- og kompetansesentre

Forskarane våre deltek aktivt i fleire nasjonale forskings- og kompetansesentre. Då samarbeidar dei med andre forskarar, organisasjonar og næringsliv for å finne nye løysningar og ny kunnskap innan sine forskningfelt.

Bli kjent med UiS