Linjeforeininger og studentorganisasjoner

Ved Universitetet i Stavanger er det mange moglegheiter for deg som vil vere engasjert!

Publisert Sist oppdatert
Fire personer under hver sin fargerike paraply.
Arbeidsutvalget i StOr 2023-2024.

Å vere med i ein studentorganisasjon og/eller linjeforeining er ei verdifull investering. Engasjementet viser at du har ekstra interesse for fagfeltet, at du tar ansvar og initiativ, samt evne til samarbeid med andre. Dessutan - det er veldig sosialt gjevande å vere aktiv i ein studentorganisasjon og linjeforeining.

StOr

Som student ved UiS er du automatisk med i Studentorganisasjonen StOr. StOr er ein partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studentane ved Universitetet i Stavanger.

StOr representerer studentane ved UiS, saman med Arbeidsutvalet. Leiar og arbeidsutval sit for eitt år om gangen, og blir valde av det øverste demokratiske studentorganet på UiS, Studentparlamentet. StOr har òg ein paraplyfunksjon over linjeforeininger- og studentorganisasjonar. StOr arbeider kontinuerleg for å betre UiS-studentane sin studiekvardag. Les meir om StOr.

ION Racing
ION Racing er UIS sin raskaste studentorganisasjon. ION Racing utviklar kvart år ein høgteknologisk racerbil som skal delta i den største ingeniørkonkurransen i verda for studentar.

Studentorganisasjonar

Studentorganisasjonane våre jobbar og samlast på tvers av studieretningar. Her kan fellesinteresser innan politikk, livssyn eller humanitær bistand vere engasjementet. Eller interessen for kaffi eller song. Eller dialekt, fotball eller undervasssteknologi. Spennet er med andre ord stort. Fellesnemnaren er aktive studentar med mykje energi! 

ØSF, Økonomistudentenes forening, har semesterets første styremøte utendørs.
ØSF, Økonomistudentenes forening, har semesteret sitt første styremøte utandørs.

Linjeforeiningar

BIF, AKSEL, SAMSIK, JUFO, MEL, SFF, LED og MASTØK. HÆ? Etter nokre veker på UiS er du mest sannsynlig kjend med forkortingane – som jo er namna til nokre av dei mange linjeforeiningane på Universitetet i Stavanger. Men kva er eigentleg ei linjeforeining?

Ei linjeforeining er ein studentorganisasjon knytt spesifikt til studiet. På UiS har vi mange linjeforeiningar knytt til fleire studieretningar. Verdien av å engasjere seg i ei linjeforeining er stor og definitivt verdt å vurdere. Studentar som har vore med i ei linjeforeining er spesielt attraktive for næringslivet, og linjeforeiningar blir ofte invitert til arrangement i regi av bedrifter i regionen. 

Aktuelt fra studentlivet

Testartikkel

yfckiugovbinojpmkå, ë'dHGX:_ c bv

Reduserte opningstider på campus Ullandhaug

UiS innfører kortare opningstider i bygningar på den sentrale campusen vår i sommar.

Hva bør du tenke på når du velger land for utveksling?

Gjør deg kjent med mulige vertsland før du søker om utveksling.

Akademisk kalender

Offisielle semesterdatoer for Universitetet i Stavanger.

Er graset alltid grønare med meir utdanning?

Må du ta ny utdanning for å få ein ny jobb? Kan kompetansen din vera nyttig i ein heilt annan bransje? Kva er eigentleg ...

Kjenner du ein UiS-student eller ein UiS-tilsett som er utprega samfunnsengasjert og særs god til å formidle?

No kan du nominere kandidatar til Universitetsfondets pris for formidling og samfunnsengasjement.

Teltleir for Palestina på campus

Organisasjonen Studenter for Palestina Stavanger skal ha teltleir på campus Ullandhaug frå torsdag 16. mai.

Simon Kolsum tok ein mastergrad i byplanlegging – her er hans beste råd til nye studentar

Simon Kolsum (27) sikra seg fast jobb før han hadde levert masteroppgåva. Han er takknemleg for den tverrfaglege kompeta...

Parkeringsavgift på campus er utsatt

Det blir ikke innført parkeringsavgift på campus Ullandhaug før tidligst høsten 2024.

Karakterpress

De aller fleste studenter kjenner på karakterpress fra tid til annen. Men hvor kommer det fra, og er det egentlig så vik...

Kunstig intelligens

Hva er egentlig kunstig intelligens? Hvordan forandrer det høyere utdanning? Og har det mye å si for hva slags jobb man ...

UiS Elektronikklubb

Er du interessert i elektronikk? Da kan UiS Elektronikklubb være studentorganisasjonen for deg.

Tilrettelegging

Studenter med funksjonsnedsettelse eller særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, und...

Kriminalomsorg

Her kan du finne ressurser knyttet kriminalomsorgens forhold til sosialt arbeid og barnevern.

Innovasjon i sosialt arbeid og barnevern

Her finner du ressurser knyttet til innovasjon i sosionom- og barnevernsfeltet.

Saksbehandling i barnevernet

Her finner du ulike ressurser knyttet til saksbehandling i barnevernet.

Studentbyen var tema på studentparlamentmøte

Hvordan gjøre Stavanger til en enda bedre studentby? Det var tema på årets tredje møte i Studentparlamentet den 21. mars...

Tiltak i barnevernet

Her finner du ulike ressurser knyttet til tiltak i barnevernet.

Det lille ekstra

Det lille ekstra inneholder ressurser som skal bidra til samhold og integrerering i studentmiljøet på barnevern.

Mangfold i barnevernet

Her finner du ulike ressurser knyttet til mangfold i barnevernet.