Konferanse: Å bære håpet

Torsdag 30. mai 2024 kl. 10:00-16:00,
Scandic Stavanger City.

Velkommen til konferanse om forskning og tjenesteutvikling knyttet til personer med ROP-lidelser.

Publisert Sist oppdatert
Breiavatnet i Stavanger om våren med Kongsgård i bakgrunnen.

Konferansen er aktuell for ledere og praktikere fra kommunenes helse-, velferd- og boligtjenester, praksisforskere fra universitetene, folkevalgte innen helse og velferdsfeltet, spesialisthelsetjenesten og politiet. Det legges også til rette for streaming og lokale samlinger for deltakere.

Meld deg på konferansen innen 1. mai.

Det er bindende påmelding. Deltakeravgift kr 400 (inkl. lunsj). Deltakelse på streaming kr 200.

Konferansen er et samarbeid mellom KS, Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger.

Program

Kl 10.00 – 10.15              Åpning v/kommunedirektør Per Kristian Vareide

Kl 10.15 – 11.00              Fafo-rapporten «I grenseland». Samfunnsvern og sikkerhetspsykiatri i et kommunalt perspektiv» Sosiolog og forsker ved Fafo, Inger Lise Skog Hansen. 

Kl 11.00 – 11.30              «Grenselandet» sett fra spesialisthelsetjenesten. Overlege Torhild Smith Wiker, spesialisert psykosebehandling Helse Bergen                                                 

Kl 11.30 – 12.30              Lunsj

Kl 12.30 – 13.30              Kommune + forskning = Tjenesteutvikling. Forskere fra Universitetet i Stavanger deler innsikt og erfaringer fra et samarbeidsprosjekt med Stavanger kommune

Samarbeidsforskning – i dialog. Mentorer: Silje Lill Rimstad, førstelektor i rus- og psykisk helsearbeid og Hildegunn Sagvaag, professor, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS

Kl 13.30 – 13.40              Pause

Kl 13.40 – 14.45              Samarbeid / Samhandling – en kontinuerlig prosess. Professor Hildegunn Sagvaag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS

Pårørende – hele livet Forskningsmedarbeider Cecilie Hellestveit, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS

Kl 14.45 - 15.00               Kaffepause

Kl 15.00 - 15.45               Boliger og boligtjenester for personer med ROP-lidelser. Rettspsykiater Randi Rosenqvist 

Kl 15.45 – 16.00              Oppsummering og avslutning