Kammermusikkonkurransen 2024

Velkommen til Fakultet for utøvende kunstfag sin årlige kammermusikkonkurranse. Konkurransen finner sted fredag 22. mars klokken 13:00 i Eikenes-salen, og er åpen for publikum.

Published Sist oppdatert
7 vinnere av kammermusikkonkurransen med diplom og rose
Vinnerne av kammermusikkonkurransen 2023. Fra venstre: Sorip Kim, Andreas Wetås Jara, Anthony Viandier, Margaux Racloz, Tomas Björn, Øyvind Johansen, Lars Ivar Thorkildsen. Foto: Per-Erik Petersen

Det er duket for Fakultet for utøvende kunstfag sin årlige kammermusikkonkurranse hvor studenter innen klassisk musikk skal konkurrere om Skjeies kammermusikkstipend. Konkurransen finner sted 22. mars klokken 13:00 -17:00 i Eikenes-salen, og er gratis og åpent for publikum.

  • Premie: 25.000 kr
  • Konsertoppdrag kan tilkomme vinneren

Påmelding til fakultetets kammermusikkonkurranse 2024

Meld deg på.

Vi oppfordrer alle ensembler til å melde seg på!

Påmeldingsfrist 15. mars 2024.

Påmeldingen skal inneholde kontaktperson og navn på deltakere i ensemblet, samt opplastede noter/partitur til hele repertoaret.

Statutter for kammermusikkonkurransen

Les mer om hvem kan melde seg på, repertoar og kunngjøring av resultat.

cellister julekonsert kammermusikk
Cellist Andreas Wetås Jara. (Foto: Tord Paulsen)

Fakultet for utøvende kunstfag (UK) 
Universitetet i Stavanger.

§ 1: Fundament og begrunnelse 

Kammermusikkonkurransen er initiert av Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS og avholdes årlig i vårsemesteret. Konkurransen er innstiftet for generelt å stimulere til kammermusikkaktivitet på høyt nivå og for å oppmuntre til å danne faste/permanente ensembler. 

§ 2: Drift 

Konkurransen drives av en komité og UKs administrasjon. 

§ 3: Pris og premiering 

Fakultet for utøvende kunstfag tildeler diplom og prispenger til mellom ett og tre vinnerensembler. Konkurransejuryen bestemmer fordelingen av prispenger som deles ut til ensembler og ikke enkeltmusikere. Det forventes at vinnerensemblet/vinnerensemblene deltar på Fakultetets avslutningsseremoni. Det kan i tillegg også tilkomme konsertoppdrag som en del av premien. Konkurransejuryens avgjørelse er endelig og kan ikke overklages. 

§ 4: Berettiget deltakerkategori 

Med kammermusikk forstås et ensemble med mellom 2 og 10 musikere. For duoer oppfordres det til å velge repertoar der begge musikere har en likeverdig musikalsk rolle, heller enn et typisk solorepertoar med en soliststemme og en akkompagnatør. 

Ensembler må under konkurransen fremstille seg uten dirigent. 

§ 5: Søkernes tilhørighet 

I regelen skal samtlige medlemmer av ensemblet være studenter ved UK i minst halv tid (30 studiepoeng). Likevel åpnes det for en viss andel eksterne medlemmer, max 25% av ensemblets medlemmer. Søknad om medvirkning for eksterne medlemmer må sendes inn i forbindelse med påmelding. Det må da også redegjøres for hvilken musikalsk rolle eksterne medlemmer har i ensemblet. 

§ 6: Konkurranseform 

Konkurransen gjennomføres i form av en åpen konsert der programmet er forhåndsbestemt og annonsert på grunnlag av påmeldingene. 

§ 7: Repertoar og konkurranseprogram 

Ensemblene melder seg på med et repertoar på ca. 20 til 25 minutters varighet innen kunngjort frist. Det oppfordres til å melde seg på med et repertoar som også kan demonstrere formdannende evne i for eksempel flersatsige eller sykliske verk. 

Noter/partitur til hele repertoaret sendes som vedlegg på e-post til UK Musikk og Dans music-dance@uis.no. Dette gjør søkeren i forbindelse med påmelding. 

§ 8: Juryens sammensetning og kunngjøring av resultat 

Juryen består av en bredt sammensatt komité av faglærere og eventuelt avdelingsleder for klassisk/ekstern representant. Juryen skal gjenspeile mangfoldet ved avdeling for klassisk musikk; både faglig, kjønns- og aldersmessig. Juryen skal ha en leder og beslutter resultat gjennom simpel flertalls-avgjørelse. I tilfellet av uenighet i juryen, har juryleder dobbeltstemme. 

Juryen treffer sin avgjørelse i et jurymøte umiddelbart etter konkurransen. Straks resultatet foreligger, kunngjøres det av juryen.

Mer fra Fakultet for utøvende kunstfag

Gift kom fra NYC for å studere musikkproduksjon og opptaksteknikk

- Jeg drømmer om å dra på turné med mine favoritt jazzmusikere, som Joel Ross og Aaron Parks.

Daryna tar Postgraduate Diploma Programme på Fakultet for utøvende kunstfag

- Jeg ønsket å studere under professor Ellen Nisbeth og utforske skandinaviske tradisjoner.

Justina studerer musikkproduksjon og opptaksteknikk

- Jeg håper virkelig at jeg kommer til å tilbringe mye tid i musikkstudio, jobbe med forskjellige artister og ta deres i...

Morten tar et dypdykk i sitt eget kreative univers.

- På grunn av mange dyktige og gøyale folk på fakultetet, tenkte jeg at et par år her kunne gjøre også meg mer dyktig og...

Hedda fortsetter utdanningen sin på Fakultetet for utøvende kunstfag

- Ikke vær redd for å utfordre og utforske musikken på ulike måter. Det er tross alt nå du har sjansen!

Andreas har bachelor fra Sverige og valgte å studere master i Stavanger

- På fakultetet for utøvende kunstfag ved UiS ble jeg raskt kjent med superflotte medstudenter både i celloklassen, og i...

Hannah tar mastergrad i dirigering ved Fakultetet for utøvende kunstfag

- Min drøm er å gjøre en forskjell innenfor likestilling i kulturmiljøet.

Studentensembler

UiS får jevnlig henvendelser fra aktører og enkeltpersoner som ønsker å komme i kontakt med studenter til ulike typer be...

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes arbeidskrav som innebære...

Bjergsted: Studieadministrasjonen

Trenger du hjelp? Her kan du se hvem som hjelper med hva i studieadministrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Bjergsted: Lån av utstyr

Alle studenter tilhørende campus Bjergsted kan låne utstyr til studierelaterte konserter og prosjekter.

Bjergsted: Øvingsrom for studenter

Studenter og ansatte ved Fakultet for utøvende kunstfag kan booke øvingsromrom.

Bjergsted: Timeplan og undervisning for studenter

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, p...

Bjergsted: Åpningstid og nøkler

På campus Bjergsted trenger du studentkort for å komme deg rundt.

Se videoer fra jazz- og dansestudentenes prosjektuke

I desember 2020 har første klasse fra Bachelor i dans og Bachelor i utøvende musikk gått sammen for å skape musikk og d...

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning - ansatte

Fakultet for utøvende kunstfag har vedtatt egne etiske retningslinjer for undervisning og veiledning innen musikk og dan...

Studieårskalender for studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag

Studieårskalenderen endrer seg hvert studieår. Her vil du finne informasjon for studieåret 2023/2024. Det kan bli endrin...

Studentsiden for campus Bjergsted

Her finner du nyttig informasjon knyttet til din studiehverdag på campus Bjergsted.

Åpningstider på biblioteket

Åpningstider for bibliotekets avdelinger ved Ullandhaug, Bjergsted, Arkeologisk Museum og SUS.

Inbound exchange to the Faculty of Performing Arts, Bjergsted campus

Do you want to come to Stavanger and The Faculty of Performing Arts? We offer exchange programs for Bachelor and Mast...

Campus Bjergsted

Campus Bjergsted ligg i Bjergstedparken nær Stavanger sentrum. Her held Fakultet for utøvande kunstfag til saman med mel...

Timeplaner og grupperom

Bruk TimeEdit til å finne timeplanen din og til å reservere grupperom.