Forskning på lærerutdanning i Norden

For første gang er det gjennomført og publisert et levende kart med oversikt over 830 vitenskapelige publikasjoner om lærerutdanning i Norden. Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved Universitetet i Stavanger har systematisert forskningen og presenterer resultatene i en systematisk kunnskapsoversikt.

Publisert Sist oppdatert

Tre personer sitter rundt en dataskjerm som er plassert på et bord
(Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Den systematiske kunnskapsoversikten «What Characterizes Nordic Research on Initial Teacher Education: A Systematic Scoping Review» baserer seg på et levende kart som er utført av førsteamanuensis Sanna Forsström og professor Elaine Munthe.

De jobber begge ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU), et nasjonalt forskningssenter ved Universitetet i Stavanger.

Fagfellevurdert forskning på engelsk

Forskerne har identifisert 830 vitenskapelige studier fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island som omhandler lærerutdanninger i de fem nordiske landene for perioden 2010 til 2020, av fagfellevurdert forskning som er publisert på engelsk.

– Gjennom søkene i fire databaser har vi fått en solid oversikt av engelskspråklige publikasjoner. Selv om vi konsentrerer oss om forskning utgitt på engelsk og har begrenset oss til en tiårsperiode, er likevel dette den mest omfattende gjennomgangen som finnes om lærerutdanningsforskning, sier førsteamanuensis Sanna Forsström.

Søk i kart gir oversikt og inspirasjon

– Lærerutdannere kan søke i dette levende kartet for å finne ut hva som er studert om undervisning og læring i fagene deres. De kan få tilgang til forskningsresultater og teorier for å forstå tema som undervisning, læring og utvikling. I tillegg kan de finne inspirasjon til videre forskning, legger professor Elaine Munthe til.

– Det er interessante forskjeller mellom landene. Vi ser at det er mer forskning som publiseres på engelsk i noen land, vektlegging av tema kan variere mellom land, analyserer Forsström.