Lover stipend til elkraft-studenter på UiS

Næringslivet sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft til å kunne gjennomføre det grønne skiftet. Lyse, Smedvig og SR-bank går derfor sammen om å gi inntil 120.000 kroner til kandidater som velger elkraftutdanning i Stavanger. – Første av sitt slag, sier prorektor Marte Solheim.

Publisert Sist oppdatert

Fire studenter sitter foran elektronisk utstyr og pc-er på en bred pult.
Illustrasjonsfoto: Studenter på elektronikklaboratorium ved Universitetet i Stavanger. (Foto: Lyse AS)

Stadig flere sektorer i samfunnet skal gå fra fossilt til elektrisk. Det forutsetter at vi har nok ingeniører til å håndtere elektriske systemer. Derfor har flere selskaper i regionen gått sammen med Universitetet i Stavanger (UiS) for å få på plass en splitter ny spesialisering i elkraft på bachelorstudiet i elektroteknologi.

Studiet finnes fra før i åtte byer i Norge, men ikke i Rogaland. Årets nye studentkull vil være de første som får mulighet til å spesialisere seg som elkraft-ingeniører på Universitetet i Stavanger – og nå også med ekstra stipend.

– Kompetansen er avgjørende for grønn omstilling og for elektrifisering av samfunnet. Vi ønsker å bidra til å få fram dyktige ingeniører til disse samfunnskritiske yrkene. Dette er viktig for hele Norge, sier Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse.

– Unik ordning

Stipendet finansieres av Lyse, Smedvig og Sparebank 1 SR-Bank, som ønsker å bidra til å skaffe flest mulig søkere til den nye spesialiseringen. Den totale verdien er 4,2 millioner kroner.

– Vi har etablert spesialiseringen i elkraft fordi det vil levere kompetanse som samfunnet virkelig trenger. Når næringslivsaktører støtter opp om våre satsinger på denne måten, vitner det om stort samfunnsansvar, sier Marte Solheim, prorektor for innovasjon og samfunn. Hun mener at ordningen er den første av sitt slag:

– Vi kjenner ikke til andre tilfeller hvor bedrifter gir stipend til hele årskull av bachelorstudenter på denne måten.

Oppfordrer andre bedrifter

Solheim håper denne ordningen bare er starten på utviklingen av et “stipendfond”, hvor bedrifter i regionen er med og sikrer rekrutteringen til samfunnskritiske utdanninger.

– Det er fare for at vi ikke får utdannet mange nok kandidater til viktige yrker. UiS jobber målrettet for å få på plass ordninger som kan gjøre det mer attraktivt å ta disse utdanningene. Vi ønsker samarbeid med flere bedrifter om dette, sier Solheim.

– Rogaland kan lede an

Også sjefene i Smedvig og Sparebank 1 SR-bank heier på at akademia og næringsliv må spille mer på lag:

– Skal vi lykkes med omstillingen, må næringsliv og høyere utdanning spille sammen. Stipendordningen i forbindelse med opprettelsen av elkraft-studiet er i så måte et godt eksempel på et slikt samarbeid i regionen. Sammen med universitetet vil vi gjerne bidra til å invitere flere bedrifter med på initiativet, for å ytterligere styrke og utvikle samarbeidet, sier CEO i Smedvig, Marit Salte.

Nina Moi Edvardsen i Sparebank 1 SR-Bank mener at Rogaland har alle forutsetninger for å ta en ledende rolle i det grønne skiftet:

– Vi er avhengig av et sterkt næringsliv med høy kompetanse for å gjennomføre den grønne omstillingen i Norge. Gjennom stipendet til elkraftstudentene vil vi sammen med universitetet og samarbeidspartnerne bidra til å styrke regionen, sier Edvardsen.

Slik fungerer stipendordningen:

Første studieår:

Alle studenter som har gjennomført elektroteknologi med full studieprogresjon og dermed er kvalifisert til å fortsette på studiet i andre år, får 30.000 kroner. Støtten vil gå både til dem som velger elkraft og dem som velger automatisering og elektronikk, uavhengig av studiespesialisering eller Y-vei. Til sammen omfatter dette 70 studenter.

Andre studieår:

Alle som har valgt spesialisering elkraft, og gjennomført år to med full studieprogresjon (maksimalt 35 studenter) får 30.000 kroner.

Tredje studieår:

Den beste halvparten av dem som har fullført vitnemål i elkraft vil få 60.000 kroner. Det vil da dreie seg om inntil 17 av 35 studenter.

Stipendordningen gjelder for studenter som starter høsten 2024.