Nasjonalt senter for bærekraftig bruk av energiressurser på norsk sokkel

Aktiviteten ved senteret

Publikasjoner

Hvordan bidrar vi til FNs bærekraftsmål?

Ren energi til alle, stoppe klimaendringene og god utdanning er viktige bidrag fra forskningssenteret NCS2030.

FNs bærekraftsmål

NCS2030 bidrar til flere av FNs bærekraftsmål, blant annet

  • 7 (ren energi til alle) ved å bygge opp ny kompetanse og tekniske løsninger for en bærekraftig verdikjede i undergrunnen
  • 13 (stoppe klimaendringene) ved å tilby løsninger for et nullutslippssamfunn innen 2050
  • 4 (god utdanning) ved å utdanne den nye generasjonen av fagfolk for energiomstillingen
  • 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst)
  • 9 (industri, innovasjon og infrastruktur) ved å bygge kompetanse for nye forretningsmuligheter
  • 12 (ansvarlig forbruk og produksjon) ved å tilby løsninger for lavutslipp og effektiv utnyttelse av undergrunnen
  • 14 (livet i havet) ved sikker lagring av CO2/hydrogen og redusert utslipp til sjø ved oljeproduksjon
  • 5 (likestilling mellom kjønnene) ved å sette det ambisiøse målet om at minst 40 prosent av senterets ansatte skal være kvinner

Forskning

Ledergruppen

Instituttleder
51832259
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Special Adviser
NORCE
Innovation Director
IFE
R&D Director
University of Bergen

Arbeidspakkeledere

Research Scientist
IFE
Department Head
IFE
Førsteamanuensis i petroleumsteknologi
51832213
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Special Adviser
NORCE
Research director
NORCE, Bergen
Chief Scientist
NORCE
Professor i samfunnsøkonomi
51831674
EOJ 244
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis i geoteknikk
51832284
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser

TN-året 2023

Her er høydepunktene fra året som gikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Avansert kjerneanalyse – modellering, eksperimentell design og oppskalering

Å forutsi underjordiske strømningsprosesser er utfordrende, men svært viktig for olje- og gassproduksjon, karbonlagring,...

Hva trenger energibransjen de neste årene?

Forskere ved Universitetet i Stavanger har bedt industrien om å definere utdanningsbehovet for de kommende årene. Hva bø...

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

UiS får senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser

Universitetet i Stavanger har fått tildelt Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokke...

Verdens nest beste i petroleumsquiz

Fem petroleumsingeniørstudenter fra Universitetet i Stavanger nådde finalen i den prestisjetunge PetroBowl-konkurransen....

Industripriser til toppstudenter

Repsol, IKM Acona og Vår Energi delte ut til sammen ni priser og 275.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS...

Setter ny retning for geofag

Institutt for energiressurser ved UiS satser på nytt utstyr og nye forskningsområder innen geoteknikk og geofysikk. Derm...

Geofag best for femte gang

Studentene har kåret Petroleum Geosciences Engineering ved UiS til det beste masterprogrammet innen geofag.

Petroleumsgeologen

– Feltturene til Spania og Hellas var utrolig lærerike, sier Jacob Dieset. Alumnien jobber med å bygge ut en geologisk l...

Prisdryss over petroleumsstudenter

Repsol, Acona og Vår Energi delte ut til sammen 10 priser og 325.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS.

Geovitenskap

De viktigste forskningsområdene innenfor geovitenskap er energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutn...

Ph.d. - program i Energiteknologi og geovitenskap

Energiteknologi og geovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Stud...

Framtidens yrker: Energi-ingeniør

– Dere skal redde verden, så enkelt er det. Ingeniørkompetansen skal brukes til å gi alle bærekraftig energi. Det er ikk...

Institutt for energiressursar

Institutt for energiressursar er eit sterkt fagmiljø for energiressursar, teknologi for auka oljeutvinning, beslutningsa...

Heder og ære til petroleumsstudenter

2019: Repsol Norge delte ut priser til studenter som har utmerket seg.

TN-studenter tredje best i Europa

Studenter fra UiS tok tredjeplassen i årets Imperial Barrel Award. En global konkurranse for universiteter innenfor petr...

Dette er de mest fornøyde studentene ved TN

Masterstudiene industrial asset management, marine and offshore technology og petroleum geosciences engineering har de m...