UiS anbefalt godkjent for psykologutdanning

NOKUTs sakkyndige komité anbefaler akkreditering av profesjonsstudium i psykologi ved Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

Smilende kvinne og mann utendørs foran vannspeil
Så snart politikerne følger opp med statlig finansierte studieplasser er dekan Turid Borgen og rektor Klaus Mohn klare til å utdanne morgendagens psykologer. (Foto: UiS)

– Vi gleder oss til å utdanne morgendagens psykologer. Nå trenger vi 48 statlig finansierte studieplasser, sier en glad og fornøyd UiS-rektor Klaus Mohn etter innstillingen fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). 

Han håper regjeringen ser finansieringen av studieplasser som en investering for å løse et alvorlig samfunnsproblem. Kommuner og sykehus rapporterer om store og vedvarende problemer med å rekruttere psykologer.  

Får faglig godkjenning 

UiS leverte høsten 2021 søknaden til NOKUT om etablering av et profesjonsstudium i psykologi. I november 2022 mottok UiS den sakkyndige komiteens vurdering, som da konkluderte med at utdanningen ikke oppfylte kravene til akkreditering. Ny søknad ble levert i september 2023, og 16. februar 2024 mottok UiS anbefaling fra den sakkyndige komiteen. 

Når det endelige vedtaket foreligger fra NOKUT, vil UiS umiddelbart søke Kunnskapsdepartementet om etablering av studiet. Det forutsetter statlig finansiering av studieplasser.

– Komiteens innstilling er en anerkjennelse av det sterke fagmiljøet innenfor psykologi ved UiS. Vi har en bachelor og master i psykologi og flere utdanninger innen psykisk helse. Vi har veletablerte samarbeid mellom fagmiljøene ved universitetet, i helseforetakene, kommunene, kompetansesentrene og helseinnovasjonsmiljøer i Rogaland fylke. Alle står klare til å gi de nye psykologistudentene en utdanning av høy kvalitet, sier Mohn.  

Utdanningen kan starte opp så snart den statlige finansieringen er på plass. Profesjonsstudiet vil være seksårig og lede fram til graden cand.psychol. 

Lavest psykologdekning landet 

Klinikksjef Lars Conrad Moe ved Klinikk for barn, unge og rusavhengige i Helse Stavanger, ser fram til å få et utdanningstilbud for psykologer til Stavanger. Profesjonsutdanningen vil gjøre regionen bedre rustet til å gi befolkningen det tilbudet de har krav på.  

– Uteksaminerte kandidater får ofte jobb og bosetter seg der de er utdannet. Etter vårt syn bør derfor utdanningskapasiteten økes i faglig kompetente regioner som ikke har profesjonsstudium i psykologi i dag, sier han.  

Kommunene i Rogaland har lavest psykologdekning i landet, med 0,5 stillinger per 10.000 innbyggere, ifølge Statistisk sentralbyrå.  

NAVs bedriftsundersøkelse for 2022 antyder at det nasjonalt mangler 550 psykologer i arbeidsmarkedet. Samme undersøkelse forteller at 100 av disse mangler i Rogaland.     

Framtidsrettet psykologstudium 

Turid Borgen, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, gleder seg stort til å jobbe fram mot oppstart av profesjonsstudiet. Hun legger vekt på at profesjonsstudiet ved UiS representerer en nyvinning i psykologutdanningen i Norge.  

– Vårt studium har en framtidsrettet profil, både faglig og pedagogisk. Studiet gir studentene særskilt kompetanse innen tjenestedesign, velferdsteknologi samt kvalitet og pasientsikkerhet. UiS-utdannede psykologer vil tilføre samfunnet ettertraktet og nødvendig arbeidskraft med en kompetanseprofil godt egnet til framtidens velferdsstat, sier Borgen.