Enkeltemner

Du kan søke opptak til åpne enkeltemner mellom 1.juli og 1. august. Neste søknadsperiode er fra 1. november til 1. desember.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Søknadsperiode

Høstsemester: 1. juli - 1. august Vårsemester: 1. november - 1. desember

Ofte stilte spørsmål

Få svar på de vanligste spørsmålene om våre enkeltemner.

Når kommer det oversikt over emnene som er åpne neste semester?

Emnene som er åpne for søking til høstsemesteret legges ut i oversikten under i juni.
Emnene som er åpne for søking til vårsemesteret legges ut i oversikten under i oktober.

Når er det åpent for å søke på enkeltemner?

Vi har opptak til enkeltemner hvert semester. For emner på høstsemesteret kan en søke mellom 1. juli og 1. august. For emner i vårsemesteret kan en søke mellom 1. november og 1. desember

Hvor mange emner kan jeg søke på?

Du kan søke opptak til tre emner på to fakultet, med andre ord, seks emner totalt, fordelt på to ulike fakultet.

Når må jeg laste opp dokumenter?

Så snart som mulig etter du har søkt, og senest innen søknadsfristen.

Hvilke dokumenter må jeg laste opp?

Har du søkt emner på bachelornivå skal du laste opp vitnemål fra videregående skole som viser oppnådd generell studiekompetanse. Dersom du har et elektronisk vitnemål i Norsk vitnemåldatabase (NVB), så trenger du ikke å laste opp vitnemålet.

Har du søkt emner på masternivå, se må du laste opp dokumenter i samsvar med opptakskravet til det emnet du søker på. Les om dokumentasjonskrav

Hva er opptakskravene til emnet jeg søker på?

Opptakskravet til hvert enkelt emnet finnes under hvert relevant fakultetet på denne siden.

Emnet som jeg ønsker å søke på er ikke lagt ut åpent. Hva gjør jeg?

Du kan legge til kategorien "Annet" i søknadsweb og føre opp emnekode og navn på emnet i merknadsfeltet. Vanligvis skal en ha en avtale med studiekonsulenten på fakultetet om at en kan ta dette emnet.

Jeg vil ta emner for å fullføre min bachelorgrad. Hvem kan gi meg veiledning med tanke på hvilke emner jeg kan ta?

Ta kontakt med studiekonsulenten på studieprogrammet du vil fullføre.

Hvem får opptak, er det plassbegrensning?

Alle kvalifiserte får opptak til enkeltemner som er lagt ut som åpne. Universitetet forbeholder seg retten til å kansellere kurs der færre enn 10 studenter er registrert. Dette gjelder valgfrie emner, ikke obligatoriske emner.

Er det poenggrenser/poengkrav for å få opptak?

Ikke generelt, men emner som inngår i studieprogram med C-krav har samme opptakskrav som studieprogrammet (som vil si at emnene har C-krav). Dette gjelder emner på masternivå.

Jeg tar enkeltemner som jeg søkte via søknadsweb dette semesteret, hvordan skal jeg søke på nye emner for neste semester?

Da skal du søke enkeltemner via søknadsweb for neste semester også.

Når får jeg svar på søknaden?

For høstsemesteret får en svar i midten av august og for vårsemesteret får en svar i midten av desember.

Jeg har nå takket ja, hva skal jeg gjøre videre?

Etter du har takket ja kan det ta litt tid før du får studierett for semesteret. Når du har fått studierett, må du logge inn på studentweb. Der må du semesterregistrere deg, melde deg opp til eksamen og betale semesteravgiften.

Hvordan melder jeg meg opp til emnene?

Du må søke opp emnekoden inne på studentweb.

Hva er fristen for å melde meg opp og betale semesteravgift?

For høstsemesteret er det 1.september og for vårsemesteret er det 1.februar.

Hvorfor har jeg ikke fått alle emnene jeg søkte på?

Enten fordi du ikke er kvalifisert, ikke dekker forkunnskapskrav til emnet eller at emnet du har søkt ikke er åpent.

Jeg har ikke lyst til å ta alle emnene jeg fikk tilbud om, hva gjør jeg?

Du melder deg kun opp til eksamen i de emnene du tenker å ta eksamen i det aktuelle semesteret.

Søknadsfristen har gått ut, men jeg fikk ikke sendt inn søknad. Kan jeg fremdeles søke?

Nei. Søknadsfristen for enkeltemner er 1. desember for emner på vårsemesteret og 1. august for emner på høstsemesteret. Vi har ikke mulighet for å åpne for flere søknader etter fristen.

Fra og med studieåret 2023/2024 vil statsborgere fra utenfor EU/EØS måtte betale studieavgift ved Universitetet i Stavanger.

Les mer om studieavgift.

Les om unntak fra studieavgift.

Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Motiverte realfagselever fra videregående skoler kan søke seg inn på enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS tilbyr følgende enkeltemner til elever i den videregående skole:

Regler for opptak av elever i ungdomsskole og videregående skole til enkeltemner (pdf).

Er du interessert i noen av disse emnene kan du ta kontakt med din rådgiver i videregående skole og søke via Søknadsweb.

Emner på bachelornivå med kravkode GENS:

Emner på bachelornivå med kravkode GENS og HING

Emner på bachelornivå med kravkode GENS og REALFA:

Course name written in English means that the course is taught in English. Norwegian proficiency will still be required if the course is part of a program taught in Norwegian.

Opptakskravet er fullført ingeniørutdanning.

Søkeren må dekke minst 25 studiepoeng i matematikk, minst 5 sp i statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk og ha minimum C i gjennomsnitt av eksamenskarakterene som inngår i opptaksgrunnlaget. 

Emner med spesifikke opptakskrav

Emner med samme opptakskrav som master i miljøteknologi:

Emner med samme opptakskrav som master i industriell økonomi:

Emner med samme opptakskrav som master i byplanlegging:

Emner med samme opptakskrav som master i konstruksjons- og maskinteknikk

Emner med samme opptakskrav som master i marin- og offshoreteknologi:

Emner med samme opptakskrav som master i petroleumsteknologi:

Emner med samme opptakskrav som master i energi, reservoar og geovitenskap:

Emner med samme opptakskrav som master i Computational Engineering:

Emner med samme opptakskrav som master i robotteknologi og signalbehandling:

Emner med samme opptakskrav som master i datateknologi:

Emner med samme opptakskrav som master i data science

Emner med samme opptakskrav som master i matematikk og fysikk:

Emner med samme opptakskrav som master i samfunnssikkerhet:

Emner med samme opptakskrav som master i teknisk samfunnssikkerhet:

Emner med samme opptakskrav som master i Risk Analysis, spesialisering i risk governance:

Kravet er fullført bachelorgrad innen naturvitenskapelige-, helse- og sosialfag.

All informasjon om hvordan søke og hvem som kan svare på spørsmål finnes i lenken til emnet.

Enkeltemner ved Det helsevitenskapelige fakultet

Emner på bachelornivå krever generell studiekompetanse.

Dersom du søker på grunnlag av realkompetanse, vennligst bekreft dette i merknadsfeltet i Søknadsweb.

Det er ingen åpne enkeltemner på bachelornivå ved Det helsevitenskapelige fakultet, høsten 2024.

Opptakskrav er relevant bachelor innen helse- og sosialfag, samt engelsk ifølge generell studiekompetanse:

Opptakskrav er relevant bachelor innen helse- og sosialfag, samt norsk og engelsk språk ifølge generell studiekompetanse:

Dersom du ønsker å søke MHV270 Profesjonsveiledning 15 (15 sp), må du i Søknadsweb velge Det helsevitenskapelige fakultet, velge "Annet", og legge emnekoden i merknadsfeltet.
Opptakskrav er fullført bachelorgrad i relevant helse- eller sosialfag, samt norsk og engelsk språk ifølge generell studiekompetanse.
Emnet har plassbegrensning.

Enkeltemner ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Det er ingen åpne enkeltemner ved UH høsten 2024 på masternivå.

Enkeltemner ved Handelshøgskolen

Emner på bachelornivå krever generell studiekompetanse.
Det er ingen åpne enkeltemner på bachelornivå ved Handelshøgskolen, høsten 2024.

Enkeltemner ved Fakultet for utøvende kunstfag

Det er ingen åpne enkeltemner ved UK høsten 2024.

Flere studietilbud ved UiS

Sjekk ut noen av våre studieretninger