– Viktig å få utfordret egne antakelser og holdninger

– Det å få drøfte problemstillinger med andre fagfelt, var kjempegivende. Vi blir farget av den grunnutdanningen vi har, og jobber til daglig sammen med andre innen samme fagfelt. Så det å få speilet seg i andre meninger, var noe av det som ga meg mest på samlingene.

Publisert Sist oppdatert
Portrett av Hjelmervik.
Lasse Hjelmervik. Foto: Elisabeth Tønnessen.

Det sier Lasse Hjelmervik etter å ha fullført en Executive Master in Business Administration på Handelshøgskolen ved UiS.

Hjelmervik er daglig leder ved Nok.-Sør Vest, et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Senteret er også en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

– Det er en privat ideell organisasjon som får støtte til driften av staten, kommuner i Rogaland og Helse Vest, forklarer Hjelmervik.

Undersøkte tilbud i Norge og utlandet. Valgte UiS.

Hjelmervik er sosionom og har også lederutdanning fra før, men hadde behov for påfyll. Etter å ha undersøkt ulike programmer i Norge, i utlandet og rent nettbaserte tilbud, falt valget på Executive MBA ved UiS, som er en samlingsbasert etter- og videreutdanning.

– Jeg vurderte å ta helseledelse, men fant ut at jeg ville ha et bredere fundament. Jeg valgte EMBA fordi jeg da fikk treffe mange fra andre fagfelt enn mitt eget. Dessuten kunne jeg få godkjent noe av utdanningen jeg hadde fra før, og derfor klare mastergraden på to år. Jeg leste meg godt opp på Stavanger, og syntes det var et bra opplegg, sier han.

Men var det noe du følte du manglet i utdanningen din?

– Ja, det er jo alltid. Jeg kunne mye om ledelse fra før, men hadde lite på både strategi og økonomi. Derfor jeg la opp løpet med flest emner innenfor strategi, ett kurs om økonomi, og ett om ledelse. Det kreves at du har minst ett fag fra hver av disse tre disiplinene, og det synes jeg i grunnen er fornuftig.

Gikk inn i studiet som om det var jobb

For Lasse Hjelmervik var det viktig å kunne bruke sin egen arbeidsplass i oppgaveskrivingen og at samarbeid var vektlagt tungt på samlinger og i oppgavene.

– Det er utfordrende å studere ved siden av jobb, og det skal det jo være. Men en av grunnene til at jeg valgte å ta graden ved UiS, var at du kan strukturere ganske mye selv. Så jeg gikk inn i dette som om det var en del av jobben min. Jeg jobbet mer med studiet når jeg hadde det roligere på jobb, og så var det rom for at du kunne jobbe noe mindre når det var travelt på jobb. Så det funket godt for meg, forklarer han.

At man tidlig får datoer for samlinger, oppgaveskriving og innleveringsfrister gjør det mulig å sette av tid i kalenderen og planlegge hvordan man vil legge opp arbeidet.

En av grunnene til at jeg valgte å ta graden ved UiS, var at du kan strukturere ganske mye selv.

Lasse Hjelmervik

Hva er det viktigste du har tatt med deg fra studiet?

– Jeg skrev masteroppgaven om noe som jeg synes var veldig viktig selv. Jeg skrev om informasjonsstrategier, og hva som er taushetens pris. Altså å identifisere når informasjonen ikke funker og finne ut hvorfor. Det var veldig lærerikt. Dette er det skrevet veldig lite om, spesielt i Norge, men også internasjonalt, forteller han.

Lederskap og mestring overrasket

Hjelmervik synes det er vanskelig å rangere hvilke emner han likte best i mastergraden, men sier han ble positivt overrasket over ledelsesfaget han tok, Lederskap og mestring. Siden han hadde en del lederutdanning fra før, hadde han ventet at dette emnet ville bli lettest.

– Lederutdanningene og -løpene jeg har tatt tidligere, har vært veldig tradisjonelle. Men her var det mye ny kunnskap. Det vi lærte om agil ledelse, for eksempel, var veldig nyttig. Så Ledelse og mestring var kanskje det mest overraskende faget, og mest gledelige, selv om jeg kjente dette feltet best fra før, sier han.

Lasse Hjelmervik tar også med seg en ekstra dimensjon av samfunnsforståelse etter å ha studert, diskutert og blitt kjent med mennesker som jobber med helt andre ting enn ham selv.

– Det var folk fra oljebransjen, bank, offentlige direktorater og fra ulike fagfelt på kursene. Det å få et inntrykk av hvordan de jobber, er spennende og lærerikt. Du får et innblikk og du forstår verden bedre, avslutter Hjelmervik.

Tekst: Line Grønhaug

Dette sier andre om Executive MBA

Kontaktpersoner og mer informasjon

Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831501
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning