Dette har dei nye doktorane forska på

Konstruksjon av havvind-turbinar, KI-teknologi, utvikling i det tidlege universet, forebygging av demens, pustehjelp for nyfødde, innvandrarar sitt møte med arbeidslivet og regional omforming er blant det dei nye doktorane ved UiS har forska på og funne fram til.

Publisert Sist oppdatert
Nye doktorer på årsfesten 2023
Lukkelege nye doktorar. (Foto: Sondre Vestheim, UiS)

Ved ein høgtideleg seremoni under UiS sin årsfest 27. oktober fekk kandidatane som har disputert sidan forrige årsfest vitnemåla sine.

Skriveutvikling og historiske hendingar

Fire av dei nye doktorane var frå Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora: Helga Bjørke Harnes: Hva skjer når elever jobber med vanskelige historiske hendelser?, Eivor Finset Spilling: Skriveutvikling hos førsteklassingar – er det forskjell på om dei bruker handskrift eller tastatur?, Kerenina Kezaride Dansholm: Hva påvirker tiendeklassingers tanker om medborgerskap og statsborgerskap?, Beate Gilje Tumyr: Musikk gjør barnehagebarn mer bevisste på egne og andres muligheter og verdi.

Tilbakefall hos ruspasientar og barnevern

Åtte av dei nye doktorane var frå Det samfunnsvitskaplege fakultet: Oddne Skrede: Destinasjonar med vinterturisme lir mindre av sesongsvingingar, Fifi Tjan Kvalsvik: Dietary behavior of home-living older adults: the role of environmental factors, Samita Wilson: Pakistanske barns erfaringer med det norske barnevernet, Reidun Ims:  Innvandrarar sitt møte med norsk arbeidsliv, Erik Mehl: Hvordan henter bedrifter informasjon fra industrielle markeder?, Fredrik Dreyer Moe: Ruspasientar og tilbakefall og Emilie Bryne: Korleis tilby tannbehandling til dei med tannlegeskrekk.

Institusjonsmat og arkeologi i skulen

To av dei nye doktorane var frå Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, Jason Deegan: Regional transformation; between policy intervention and knowledge dynamics? og Hanne Andreassen: Great Expectations: Exploring Aging Consumers’ Expectations of Institutional Food.

Ein ny doktor var frå Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger, Isabella Foldøy: Framstillinga av steinalderens jeger-sankarar i lærebøker: Arkeologisk kunnskapsproduksjon i skulen,

Psykisk helsevern og kreftrekonvalesens

Sju av dei nye doktorane var frå Det helsevitskaplege fakultet: Per Poelhøi Bredmose: National implementation of whole crew on-call in situ simulation in Norwegian HEMS; feasibility, challenges, and possibilities, Kjetil Hustoft: Korleis redusere bruken av tvang i psykisk helsevern, Camilla Olaussen: Nursing students’ clinical learning: Combining simulation training with nursing home practice, Miguel Germán Borda Borda: Trening kan forebygge demens, Torunn Strømme: Klinisk observasjon av eldre pasienter i hjemmetjenesten, Kristina Sundt Eriksen: Rekonvalesens etter kreft hos eldre og May Sissel Vadla: Systematisk simuleringstrening som hjelp for jordmødre i lavressursland kan redde flere barn

Doktorgrad i kunstnarleg utviklingsarbeid

Kristoffer Berre Alberts er den fyrste kandidaten med ein doktorgrad i kunstnarleg utviklingsarbeid frå UiS. 

Eksplosivar i naturen og batteriteknologi

30 av dei nye doktorane var frå Det teknisk-naturvitskaplege fakultet:

Espen Enge (dr. philos): «Highly dilute water chemistry in mountain lakes in southwestern Norway - obstacles for fish populations?», Panagiotis Aslanidis: Understanding the initial wettability of reservoirs, Dhanya Therese Jose: «Secure and Privacy Driven Energy Data Analytics», Mark Philip Bogers: «From symmetries to scattering amplitudes: A Lie-algebraic categorisation of symmetry-breaking patterns that create enhanced soft limits for NG bosons», Trond Linjordet: «A Critical Look at the Evaluation of Knowledge Graph Question Answering», Bernardo Morais da Costa: «Bridge aerodynamics in skew winds: Generalized buffeting load modelling and response analysis», Andrzej Tadeusz Tunkiel: «Prediction, Interpolation and Extrapolation of Drilling Data with Deep Learning».

Katherine Beltran Jimenez: «Characterization of annulus well cement quality to estimate the leakage potential in cement well barriers», Muhammad Naseer: «An economic and environmental analysis of greenhouse tomato production in Norway using a model-based technique», Sachin Bhardwaj: Experimental and Numerical Investigation of Residual Stress for Structural Integrity Assessment of Proximity Girth Welds, Amine Tadjer: Robust Decision and Data Science Application for Reservoir Management: Probabilistic Forecasting, History Matching, Sequential Decision Making and Value-of-Information, Omar El Beshbichi:  Numerical Modelling and Dynamic Analysis of Twin-Rotor Floating Offshore Wind Turbines.

Andres Felipe Cedeno Motta: Exploiting the geochemical attributes of migrated oils for an improved understanding of their sourcing facies, Yang Zhang: Solvent-free electrode Fabrication Based on Polyetrafluorethylene Fibrillation for Lithium-ion Batteries, Øyvind Karlsen: Effect and consequence analysis of expanding PIN-technology in various types of heavy machinery, Ilia Zlotnikov: Properties of Paley–Wiener spaces: sampling sets, contractions, and geometry of the unit ball, Sammy Alaoui Soulimani: Bridgeland stability conditions and the Hilbert scheme of skew lines in projective space.

Erik Gisle Dirdal:  Investigation of Lactam-Based Kinetic Hydrate Inhibitors and the Synergic Effect of Solvents, Racin Nygaard: Improving Data Availability in Decentralized Storage Systems, Stefanie Lackner:  Characterization of protein complexes and photosynthetic performance of Arabidopsis thaliana mutant plants impaired in state transition, energy-dependent non-photochemical quenching, and cyclic electron flow, Felix Preshanth Santhiapillai: Adapting and implementing Lean thinking in public services to enhance knowledge work processes, Mehul Arun Vora: Environmental risk assessment of enhanced oil recovery solutions, Christina Helen Selstø: Model Development and Investigations on Ion Homeostasis.

Geir Petter Novik:  Advarer mot eksplosivar i naturen, Abhinav Bhaskar: Techno-economic assessment of decarbonization technologies for the iron and steel industry, Fawzi Chamssine:  Instituting Retarders for Geopolymers Developed for Downhole Applications, Magdalena Britt Eriksson: UiS Brage: Non-equilibrium quantum field dynamics in the early Universe (unit.no), Song Lu: UiS Brage: Transition-metal-mediated electrocatalytic CO2 reduction: from nanoparticles to single-atom catalysts (unit.no), Jiahui Geng: UiS Brage: Taking Computation to Data: Integrating Privacy-preserving AI techniques and Blockchain Allowing Secure Analysis of Sensitive Data on Premise (unit.no) og Tone Njølstad Slotsvik: UiS Brage: Procured reliability? Effects of competitive tendering processes on critical service reliability (unit.no).

Tekst: Elin Nyberg